Yoga övningar

Yoga övningar och praktik

Har finns material för att själv öva yoga

En liten kort instruktion innan du börjar yoga

En yoga klass på 20 minuter som innehåller raka enkla positioner som vi håller i ca 2 minuter.

En yoga klass på 30 minuter med stillbilder.


Den är i första hand tänkt till mina elever som har gjort klassen tidigare.

En yoga klass på 20 minuter endast ljud.


Den är i första hand tänkt till mina elever som har gjort klassen tidigare.

Email:

andreas@yogaforskeptiker.se