Teori - bakgrund

Teori - Bakgrund

Här beskriver jag hur jag ser på yoga. Vad jag upplever fungerar och hur det hänger ihop för mig.


En sak som är viktig att förstå är att yoga ständigt förändras. Det finns ingen ursprunglig, rätt eller "den sanna" yogan.


Därför är det viktigt att du själv funderar över varför du gör yoga. Vilket syfte du har och vad du vill uppnå.

Varför yoga för skeptiker? Hur kom jag in på detta överhuvudtaget

Är yoga flera tusen år gammal? Yoga förändras hela tiden. Det vi idag kallar yoga har delvis influerats av Ling gymnastiken

Vad skiljer yoga från annan träning? Jag  upplever att jag blir yngre och yngre? Hur kommer det sig?

Yoga och andning. Att vi andas kan vi tycka är självklart. Men i och med att andningen både kan vara helt automatisk och helt viljestyrd så utgör den en speciell "nyckel" inom yoga och mindfulness.

Email:

andreas@yogaforskeptiker.se